Enovate internetmarketing
Image default
Bedrijven

Aandachtspunten voor de start van een fabriek

Doordat de coronacrisis flink heeft toegeslagen in verschillende sectoren is het belangrijk dat er goed wordt gekeken naar de huidige processen binnen een fabriek. Het is voor nieuwkomers binnen de branche belangrijk dat zij eens goed meekijken met de huidige bedrijven in de sector. Zo kunnen deze nieuwe partijen door middel van bijvoorbeeld een samenwerking ervoor zorgen dat zij minder last hebben van kinderziektes bij het opstarten van een fabriek. Veel partijen die al jaren binnen de sector opereren zijn namelijk zelf al tegen opstart problemen aangelopen. De ervaring die zij hierin hebben kunnen zij delen via deze samenwerking. Een voorbeeld hiervan kan zijn Autonoom onderhoud. Zeker in de tijd die na de coronacrisis zal komen, liggen veel nieuwe kansen voor kleine startende bedrijven binnen de sector.

Ervaring

Vanuit de ervaring die de grotere spelers binnen de branche hebben zijn een aantal belangrijke aandachtspunten opgesteld.

Een eerste aandachtspunt is het feit dat het belangrijk is om de bezettingsgraad onder 85% te houden. Het ligt voor de hand om een zo hoog mogelijke bezettingsgraad te hanteren. Hierbij zou het uiterste 100%. Dit is echter niet op de lange termijn de beste keus. Doordat je er namelijk voor kiest om iedereen tot het maximale te pushen vallen er een aantal mensen af die niet goed om kunnen gaan met deze extra druk. Deze mensen presteren beter onder de een iets lagere druk en zijn daarmee zeer bruikbaar binnen het bedrijf. Daarnaast zijn er nog altijd de zaken die er niet op voorhand kunnen worden voorzien. Stroomuitval is hier een voorbeeld van. Daarnaast kan het ook zijn dat er materiaal problemen zijn die het proces vertragen. Het is dan onmogelijk om binnen een tijdsbestek van tien dagen de bezettingsgraad weer op 90% te krijgen. Hoe dichter je dan bij de 100% komt hoe moeilijker het is om het vast te houden door (on)verwachtte tegenslagen. Men zal dan namelijk met kunst- en vliegwerk proberen de bezettingsgraad op peil te houden. Dit gaat dan ten koste van de kwaliteit van de productie. Een gevolg hiervan kan zijn dat er onbetrouwbare levertijden en verlies van kwaliteit ontstaat.

https://ezfactory.nl/autonoom-onderhoud/