Enovate internetmarketing
Image default
Rechten

Wat ze je in een sommatie

Soms kan het gebeuren dat je klanten hun rekeningen niet betalen. Meestal stuur je meerdere waarschuwingen om de klant te herinneren om alsnog te betalen. Als ze na deze waarschuwing nog steeds niet betaald hebben dan stuur je een aanmaning. Een aanmaning is een allerlaatste waarschuwing voor de klant om alsnog de openstaande rekening te betalen. In de aanmaningsbrief laat je de klant weten dat de incassoprocedure zal beginnen als hij na deze laatste waarschuwing nog niet betaald

Waarom stuur je een aanmaning

Een aanmaning stuur je om er voor te zorgen dat een klant die nog niet betaald heeft zijn betalingsverplichting alsnog nagaat. Door een aanmaningsbrief te sturen begin je een juridisch proces. Vandaar dat het soms niet het beste is om een sommatie te sturen. Aangezien dit je klantenrelatie kan beïnvloeden, als het een goede klant is wil je wellicht wachten met een aanmaningsbrief te sturen. Dus voordat je een aanmaning stuurt denk er over na of je dit wel wilt doen.

Wat is in een aanmaning

In een aanmaning zet je eigenlijk geen andere gegevens dan de betalingsherinnering echter zijn er enkele punten waar je rekening mee moet houden die altijd waard zijn om in een aanmaning te zetten.

Het openstaande bedrag

De termijn waarbinnen je de betaling nog verwacht.

De klant en het ordernummer

De factuurdatum

Het factuurnummer

Hoe verstuur je de aanmaning?

Een aanmaning kun je versturen in iedere manier die je wilt. Dus via de post, email, fax of zelfs telefonisch kun je de klant een aanmaning sturen. Als de klant na 14 dagen de sommatie nog steeds niet heeft gerespecteerd dan kun je de incassoprocedure starten.

Wat als de aanmaning negeert wordt

Als de klant na het sturen van de sommatie nog steeds niet betaald heeft kun je overgaan naar het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder of een advocaat. Die zullen dan of het geld terugvorderen of de goederen die geleverd zijn.

https://bundel.nl/sommatie/